Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Rybník
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005558

EU ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Od 1. 7. 2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 555.849,- Kč,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Školní asistent - personální podpora MŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická pregramotnost
  • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
  • Školní asistent - personální podpora ZŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin_Cizí jazyky
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Ubytování Jeseníky | Jednoúčelové Stroje | Internet Česká Třebová, Rybník | Skupinové ubytování Jeseníky | Mentální kouč pro sportovce