Výuka

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Harmonogram školního roku

Zahájení školního roku: 1.9.2016
I. pololetí ukončeno: 31.1.2017
II. pololetí ukončeno: 30.6.2017

Prázdniny :

Podzimní : 26.10. a 27.10.2016
Vánoční : 23.12. 2016 - 2.1.2017
Pololetní : 3.2.2017
Jarní : 6.3. - 12.3.2017
Velikonoční : 13.4. a 14.4.207
Hlavní prázdniny: 1.7.- 1.9.2017

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin pro školní rok 2016/2017

Zájmové kroužky

Cena každého kroužku je 250,- Kč na pololetí.

Kroužky zahajují činnost od 15. 9. 2014. Ve školním roce 2014 -15 budou probíhat tyto kroužky: sportovní hry a keramika.

Sportovní hry

pondělí 13.30 - 14.30 hod
pro žáky 1. 2.,3., 4. a 5. roč., Mgr. Miloš Beran

Sportovní hry jsou kroužek ve kterém se kromě známých her naučíme i hry nové, s míčem, s kroužky, s tyčemi atd.
Ve družstvech pak soutěžíme v mnoha disciplínách na zemi i na nářadí a dodržujeme pravidla fair-play.
Každý si aktivně zasportuje i zasoutěží a zvládne i hry, které dosud neznal.

Sportovní kroužek Sportovní kroužek Sportovní kroužek Sportovní kroužek


ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára


Anglický kroužek

středa 12.30 - 13.30
pro žáky 1. a 2. roč., Mgr. Iva Holohlavská

Anglický kroužek- zábavnou a hravou formou se učíme anglický jazyk.
Děti dostávají pracovní listy, podle kterých se mohou učit i doma.
Během roku se naučíme spoustu písniček a básniček.
Při hodinách mají děti také dostatek pohybových her.
V létě se učíme venku na zahradě.
Při tom nám samozřejmě pomáhá interaktivní „kouzelnáˮ tabule!!
Na konci školního roku děti dostanou vysvědčení.

Anglický kroužek Anglický kroužek Anglický kroužek Anglický kroužek Anglický kroužek Anglický kroužek


ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára


Keramický kroužek

středa 15.00 - 17.00 hod.
pro žáky 1.,2., 3., 4. a 5. roč., Ing. Miloslava Vraná

Keramický kroužek Keramický kroužek Keramický kroužek Keramický kroužek


ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára


Kroužek logopedie

středa 12.45 - 13.45 hod
pro žáky 1., 2., 3., 4., a 5. roč., Mgr. Iva Holohlavská

Kroužek logopedie Kroužek logopedie Kroužek logopedie Kroužek logopedie
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Školní potřeby a pomůcky pro žáky

Potřeby a školní pomůcky pro žáky 1.ročníku

Bačkory v plátěném sáčku (pantofle ne), ručník, mýdlo, dva toaletní papíry, krabička papírových kapesníků, obaly na sešity,učebnice a pracovní sešity dle potřeby, desky na sešity, ořezávátko, guma, tužky č.1 a č.2, pastelky, nůžky, vodové barvy, kulatý štětec č.8 a č.10, plochý štětec č.12, kelímek na vodu, hadřík, voskovky, modelína, lepidlo v tyčince, náčrtník (měkký žlutý papír), 30 kusů bílé tvrdé čtvrtky ("skicák" ne), barevné papíry, sáček na potřeby Vv na přivázání k lavici, tričko, trenýrky, tepláková souprava,cvičky do tělocvičny, tenisky na cvičení venku, sáček na cvičební úbor (plátěný se stahovací šňůrkou). Později na psaní pero "Tornádo".

Vše podepsat či označit!

Potřeby a školní pomůcky pro žáky 2. - 5. ročníku

Bačkory v plátěném sáčku (pantofle ne), ručník, mýdlo, dva toaletní papíry, krabička papírových kapesníků, obaly na sešity, učebnice a pracovní sešity dle potřeby, pravítka (30 cm, trojúhelník s ryskou), kružítko( jen 4. roč.), desky na sešity, ořezávátko, guma, tužky č.2 a č.3, pero, pastelky, nůžky, vodové barvy (větší), temperové barvy, paleta, kulatý štětec č.8 a č.10, plochý štětec č.12, kelímek na vodu, hadřík, voskovky, modelína, lepidlo v tyčince, náčrtník (měkký žlutý papír), 30 kusů bílé tvrdé čtvrtky ("skicák" ne), barevné papíry, sáček na potřeby Vv na přivázání k lavici, tričko, trenky, cvičky do tělocvičny, tepláková souprava, tenisky na cvičení venku, sáček na cvičební úbor (plátěný se stahovací šňůrkou).

Vše podepsat či označit!

Desatero pro rodiče

1. Denně kontroluji aktovku a deníček svého prvňáčka za jeho přítomnosti.
2. Denně kontroluji pouzdro s tužkami a pastelkami. Podle potřeby vše ořežu. Tužek by mělo mít dítě v zásobě několik.
3. Učím dítě samostatnosti, ale v přípravě školních potřeb a pomůcek dítěti pomáhám, společně je rovnáme do aktovky na správná místa.
4. Školní pomůcky koupím raději až po poradě s vyučujícím.
5. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném, příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na práci. Kde nemá dítě k dispozici svůj pokoj, mělo by mít alespoň svůj koutek se stolem a židlí ve správné velikosti.
6. Příprava na vyučování by měla být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky, a měla by být rozdělena na kratší časové úseky, nejlépe dvakrát patnáct minut.
7. Denně si s dítětem povídám o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.
8. O společných kulturních zážitcích (rádio, televize, kino, divadlo, koncerty) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím nenásilnou formou jeho rozumové chápání.
9. Své dítě chválím a povzbuzuji za drobné úspěchy. Povzbuzení a pochvala motivuje dítě více než hrozba trestu, nezlobím se, když se mu něco ve škole nepovedlo. Společně se snažíme o nápravu.
10. Veškeré pomůcky a věci do školy opatřím jmenovkou nebo alespoň monogramem.

Desatero pro prvňáčky

1. Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi roků a jak se jmenují rodiče.
2. Umím si na lavici porovnat věci, umím si správně uložit pomůcky do aktovky, uklidit hračky a pastelky tam, kam patří.
3. Umím správně držet tužku i při kreslení pastelkami, umím malovat barvami.
4. Dokážu správně pojmenovat barvy.
5. Dovedu správně držet nůžky a vystřihovat.
6. Umím připravit ubrousek na svačinu. Vím, že před jídlem a po jídle si musím umýt ruce.
7. Ruce si umývám i po použití WC.
8. Umím si sám obout boty, zavázat tkaničky, rychle se obléci do tělocvičného úboru.
9. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění v klidu a se zájmem.
10. Televizní pohádky a filmy sleduji pozorně a umím o nich vyprávět.

Mateřská škola Rybník
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Kontaktní údaje
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Poslední aktualizace 8.7.2017
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Vzděláváme žáky se znevýhodněním v běžných tříchách
Férová škola
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Píšeme písmem Comenia Script
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Vyučujeme anglický jazyk od 1.třídy
Vyučujeme anglický jazyk od 1.třídy
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Vyučujeme žáky v domácím vyučování
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Odkazy:
Město Česká Třebová Obec Rybník

 

Ubytování Jeseníky | Jednoúčelové Stroje | Internet Česká Třebová, Rybník | Skupinové ubytování Jeseníky | Mentální kouč pro sportovce