Výuka

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Harmonogram školního roku

Zahájení školního roku: 4.9.2017
I. pololetí ukončeno: 31.1.2018
II. pololetí ukončeno: 29.6.2018

Prázdniny :

Podzimní : 26.10. a 27.10.2017
Vánoční : 23.12. 2017 - 2.1.2018
Pololetní : 2.2.2018
Jarní : 12.3. - 18.3.2018
Velikonoční : 29.3. a 30.3.2018
Hlavní prázdniny: 2.7.- 31.8.2018

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin pro školní rok 2017/2018

Zájmové kroužky

Cena každého kroužku je 500,- Kč na celý rok na účet DDM.

Kroužky zahajují činnost od 1.10.2017. Ve školním roce 2017/2018 budou probíhat tyto kroužky:

Sportovní hry - pod hlavičkou DDM

pondělí 13.30 - 14.30 hod
pro žáky 1. 2.,3. a 4., Mgr. Miloš Beran

Sportovní hry jsou kroužek ve kterém se kromě známých her naučíme i hry nové, s míčem, s kroužky, s tyčemi atd.
Ve družstvech pak soutěžíme v mnoha disciplínách na zemi i na nářadí a dodržujeme pravidla fair-play.
Každý si aktivně zasportuje i zasoutěží a zvládne i hry, které dosud neznal.

Sportovní kroužek Sportovní kroužek Sportovní kroužek Sportovní kroužek


ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára


Keramický kroužek

středa 15.00 - 17.00 hod.
pro žáky 1.,2., 3. a 4., Ing. Miloslava Vraná

Keramický kroužek Keramický kroužek Keramický kroužek Keramický kroužek


ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára


Kroužek logopedie - pod hlavičkou DDM

středa 12.45 - 13.45 hod
pro žáky 1., 2., 3. a 4., Mgr. Iva Holohlavská

Kroužek logopedie Kroužek logopedie Kroužek logopedie Kroužek logopedie
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Šikovné ručičky - pod hlavičkou DDM

úterý
pro žáky 1.,2., 3. a 4., Adéla Koláriková


ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Školní potřeby a pomůcky pro žáky

Potřeby a školní pomůcky pro žáky 1.ročníku

Bačkory v plátěném sáčku (pantofle ne), ručník, mýdlo, dva toaletní papíry, krabička papírových kapesníků, obaly na sešity,učebnice a pracovní sešity dle potřeby, desky na sešity, ořezávátko, guma, tužky č.1 a č.2, pastelky, nůžky, vodové barvy, kulatý štětec č.8 a č.10, plochý štětec č.12, kelímek na vodu, hadřík, voskovky, modelína, lepidlo v tyčince, náčrtník (měkký žlutý papír), 30 kusů bílé tvrdé čtvrtky ("skicák" ne), barevné papíry, sáček na potřeby Vv na přivázání k lavici, tričko, trenýrky, tepláková souprava,cvičky do tělocvičny, tenisky na cvičení venku, sáček na cvičební úbor (plátěný se stahovací šňůrkou). Později na psaní pero "Tornádo".

Vše podepsat či označit!

Potřeby a školní pomůcky pro žáky 2. - 4. ročníku

Bačkory v plátěném sáčku (pantofle ne), ručník, mýdlo, dva toaletní papíry, krabička papírových kapesníků, obaly na sešity, učebnice a pracovní sešity dle potřeby, pravítka (30 cm, trojúhelník s ryskou), kružítko( jen 4. roč.), desky na sešity, ořezávátko, guma, tužky č.2 a č.3, pero, pastelky, nůžky, vodové barvy (větší), temperové barvy, paleta, kulatý štětec č.8 a č.10, plochý štětec č.12, kelímek na vodu, hadřík, voskovky, modelína, lepidlo v tyčince, náčrtník (měkký žlutý papír), 30 kusů bílé tvrdé čtvrtky ("skicák" ne), barevné papíry, sáček na potřeby Vv na přivázání k lavici, tričko, trenky, cvičky do tělocvičny, tepláková souprava, tenisky na cvičení venku, sáček na cvičební úbor (plátěný se stahovací šňůrkou).

Vše podepsat či označit!

Desatero pro rodiče

1. Denně kontroluji aktovku a deníček svého prvňáčka za jeho přítomnosti.
2. Denně kontroluji pouzdro s tužkami a pastelkami. Podle potřeby vše ořežu. Tužek by mělo mít dítě v zásobě několik.
3. Učím dítě samostatnosti, ale v přípravě školních potřeb a pomůcek dítěti pomáhám, společně je rovnáme do aktovky na správná místa.
4. Školní pomůcky koupím raději až po poradě s vyučujícím.
5. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném, příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na práci. Kde nemá dítě k dispozici svůj pokoj, mělo by mít alespoň svůj koutek se stolem a židlí ve správné velikosti.
6. Příprava na vyučování by měla být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky, a měla by být rozdělena na kratší časové úseky, nejlépe dvakrát patnáct minut.
7. Denně si s dítětem povídám o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.
8. O společných kulturních zážitcích (rádio, televize, kino, divadlo, koncerty) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím nenásilnou formou jeho rozumové chápání.
9. Své dítě chválím a povzbuzuji za drobné úspěchy. Povzbuzení a pochvala motivuje dítě více než hrozba trestu, nezlobím se, když se mu něco ve škole nepovedlo. Společně se snažíme o nápravu.
10. Veškeré pomůcky a věci do školy opatřím jmenovkou nebo alespoň monogramem.

Desatero pro prvňáčky

1. Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi roků a jak se jmenují rodiče.
2. Umím si na lavici porovnat věci, umím si správně uložit pomůcky do aktovky, uklidit hračky a pastelky tam, kam patří.
3. Umím správně držet tužku i při kreslení pastelkami, umím malovat barvami.
4. Dokážu správně pojmenovat barvy.
5. Dovedu správně držet nůžky a vystřihovat.
6. Umím připravit ubrousek na svačinu. Vím, že před jídlem a po jídle si musím umýt ruce.
7. Ruce si umývám i po použití WC.
8. Umím si sám obout boty, zavázat tkaničky, rychle se obléci do tělocvičného úboru.
9. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění v klidu a se zájmem.
10. Televizní pohádky a filmy sleduji pozorně a umím o nich vyprávět.

Mateřská škola Rybník
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Kontaktní údaje
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Poslední aktualizace 16.11.2018
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Vzděláváme žáky se znevýhodněním v běžných tříchách
Férová škola
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Píšeme písmem Comenia Script
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Vyučujeme anglický jazyk od 1.třídy
Vyučujeme anglický jazyk od 1.třídy
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Vyučujeme žáky v domácím vyučování
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Odkazy:
Město Česká Třebová Obec Rybník

 

Ubytování Jeseníky | Jednoúčelové Stroje | Internet Česká Třebová, Rybník | Skupinové ubytování Jeseníky | Mentální kouč pro sportovce